Produkty

Zabýváme se vývojem aplikací na míru nejenom pro použití ve finančním controllingu, ale i v jiných oblastech řízení firmy. Na požádání Vám je budeme rádi demonstrovat. Níže jsou uvedeny některé z nich:

  • Měnové kurzy aplikace zhotovená pomocí programování VBA využívající SQL dotazy na databázi, která umožňuje zobrazení denních a měsíčních kurzů měn.
  • Plánovací modul aplikace používá jako vstup tabulky výsledovky a rozvahy. Provádí výpočet peněžního toku s maximálním rozsahem položek a vypočítá požadované ukazatele finanční analýzy.
  • Manažerská analýza aplikace zhotovená pomocí programování VBA využívající SQL dotazy na databázi, která umožňuje rozsáhlý manažerský náhled na účetní výstupy (trendy, kumulace, grafy, srovnávání, rozpady na nejnižší položky atd.).
  • Evidenční systém – aplikace umožnující správu evidence vybraných pracovních činností a jejich vazeb na dodavatele.
  • Fakturační systém – aplikace automatizuje zadávání údajů na faktury (údaje se vybírají z rozevíracích seznamů, což eliminuje chybovost při zadávání), jejich uložení, tisk a opravy. Systém pracuje v MS Excelu s programem vytvořeným ve VBA a využívá databáze MS Access. Počet uživatelů není omezen, jste limitováni pouze počtem licencí MS Office.
  • a další analytické a evidenční nástroje.