Bonusový systém

Systém počítá objemové nebo růstové bonusy pro roční, pololetní, čtvrtletní nebo měsíční periodu.

  •  dosažený roční obrat v divizích
  • dosažený roční obrat v divizích/komoditách
  •  dosažený kvartální obrat v komoditách
  • objem prodejů v dané divizi