Měnové kurzy

Aplikace zhotovená pomocí programování VBA využívající SQL dotazy na databázi, která umožňuje zobrazení denních a měsíčních kurzů měn.
Soubor obsahuje čtyři nové uživatelské funkce: Měnový kurz denní EUR a USD a Měnový kurz měsíční EUR a USD. Po zapsání funkčního znaku = a písmene f do buňky se uživateli objeví tyto uživatelské funkce a je dostupná i nápověda.
Kurzy devizového trhu jsou v aplikaci automaticky aktualizovány podle webu České národní banky. Aktuální kurzy jsou k dispozici na webu ČNB v pracovní dny po 14:30 hod.