Obsah kurzu Excel pro ekonomy a pokročilé

Vybrané funkce a nástroje pro finanční reporting

 • použití funkce SVYHLEDAT u nekorektních výstupů z ERP systému (nesoulad datových typů, netisknutelné znaky)
 • použití funkce INDEX, POZVYHLEDAT (vyhledávání v dalších sloupcích)
 • Použití funkce KDYŽ, SUMIF, SUMIFS, SUBTOTAL, textové funkce
 • Využití funkce POSUN u finančních reportů
 • funkce DATUM, MĚSÍC,ROK
 • Logické funkce, PRAVDA,NEPRAVDA, JE.CHYBA, hypertextový odkaz, vlastní číselný formát

Příklady:

 • Reportování plán vs. skutečnost (využití dynamického grafu)
 • Finanční analýza podniku – formátování, souhrny, výpočtová pole, použití funkce KDYŽ
 • Rozdělení tabulky do několika tabulek (skupin) podle kritérií

Seznamy, tabulka jako objekt a Kontingenční tabulka

 • Rozšířený filtr, souhrny, vytváření přehledů a skupin
 • Objekt Tabulka a použití funkce SUBTOTAL
 • Kontingenční tabulka, formátování, výpočtová pole, seskupování
 • Vícepoložková Kontingenční tabulka – pokročilé techniky, filtry
 • Kopírování kontingenční tabulky – získání údajů z KT (nová KT, jako hodnoty, funkce ZISKATKONTDATA, maticově)

Metody a kontroly v Excelu

 • Odkazy mezi pracovními sešity Excelu
 • Správce názvů
 • Validace vstupů, podmíněné formátování
 • Správce řešení
 • Oblasti a maticové vzorce

Grafy, tisk a možnosti nastavení Excelu

 • Základní typy grafů, Mini Grafy
 • Dynamicky definovaná oblast pro graf
 • Rozložení grafu, automatické popisky, vlastní typ grafu
 • Grafy kontingenční tabulky
 • Tisk, nastavení vzhledu stránky, ukládání souborů, nastavení možností aplikace Excel

Tvorba uživatelské funkce

 • Úvod do uživatelské práce s makry
 • Vytvoření uživatelské funkce pro výpočet penále za opožděnou platbu, bonusu.

Cílová skupina:

 • pracovníci v oddělení controllingu, ekonomických a finančních útvarů, účetní
 • vedoucí a manažeři, kteří se chtějí zdokonalit ve využívání Excelu