Obsah kurzu Excel pro manažery a podnikatele

  1. Výpočet převodu měn a tvorba tabulky malé násobilky. V tomto triku získáte dovednost korektně tvořit jeden vzorec pro celou oblast.
  2. Nastavení číselných formátů jako měna, datum, zápis čísla jako text, odstavce v buňce. Posluchači se naučí vhodně formátovat buňky a datové oblasti pro přehledné zobrazení.
  3. Vytvoření tabulky evidence úkolů s využitím filtrů a sumarizačních výpočtů. V tomto triku získáte dovednost si nastavit přehlednou evidenci úkolů i pro více osob.
  4. Analýza tabulky pomocí součtů více položek s použitím podmínek.Posluchači se naučí používat užitečné funkce součtu a podmíněného součtu a funkce KDYŽ.
  5. Vyhledávání a přiřazování dat pro výkazy jako ceník, projekt a nákladová střediska. Získáte dovednost využívat funkci SVYHLEDAT pro vzájemné přiřazení dat z různých tabulek.
  6. Použití výkazu Rozvaha a VýsledovkaPosluchači se naučí používat funkci SUBTOTAL a vyhodnocení a formátování většího počtu dat pomocí sumarizace.
  7. Zpracování a vyhodnocení velkého množství nepřehledných dat (platby, činnosti) pomocí kontingenční tabulky. Získáte dovednost, jak nastavit a upravovat kontingenční tabulku, jak zpracovat tato data.
  8. Společné vypracování vzorového testu pro účetní a kontrolory (10 příkladů: přiřazení aktuálních cen ke skladovým položkám, využití kontingenční tab., kumulace, práce s řetězci, použití funkce KDYŽ, datumové funkce, podmíněné formátování, další použití funkce SUBTOTAL).