Splátkový kalendář 07

Komplexní aplikace pro Excel 2007/10, která přehledně zobrazí nejenom velikost jednotlivých splátek půjčky a jejich přesné rozložení mezi úroky a jistinu, ale navíc si můžete modelovat i jednorázovou splátku, pozastavení splácení, změnu úrokové sazby neomezeně po měsících a také zkracovat nebo prodlužovat dobu splácení. Program je vytvořen pouze pomocí uživatelských funkcí, nejsou v něm žádná makra. Lze použít ve verzi MS Excel 2007 a vyšší. Tento soubor má omezenou funkčnost.

Ke stažení:

Anuitni_splatkovy_kalendar_07_omz.xlsx

 

Kontrola hypotéky

Soubor zobrazuje anuitní splátkový kalendář (splácení používané zejména u hypoték a osobních půjček). Splátkový kalendář zobrazuje jednotlivé splátky, a to rozdělené na úrok a na úmor. Poměr mezi úrokem a úmorem je zároveň uveden v procentech a je i graficky znázorněn u každé splátky. Dále je zde uveden graf ročních (rok splácení, nikoliv kalendářní rok) plateb úmoru a úroku (list Graf_rocni_platby). Pouze takto zpracovaný splátkový kalendář Vám zobrazí veškeré aspekty anuitního splácení.
Následující obrázek je příklad grafického výstupu včetně možnosti zobrazit i dopad jednorázové splátky na výši následujících splátek.

Popis jednotlivých listů:

List “Vstupy1az9” – tento list slouží k zadávání těchto údajů:
1. Výše úvěru
2. Úroková míra
3. Doba splatnosti
4a. Měsíc první splátky
4b. Rok první splátky
Hodnoty zadáváme pouze do zeleně podbarvených buněk. Všechny hodnoty, mimo výše úvěru, zadáváme pomocí rozvíracího seznamu v buňce. Dále určíme:
5. Povolit změnu délky splatnosti úvěru v průběhu splácení
6. Povolit změnu úrokové míry v průběhu splácení
7. Povolit možnost navýšení úvěru v průběhu splácení
8. Povolit možnost mimořádné splátky v průběhu splácení
9. Povolit možnost zmrazení splátek v průběhu splácení
Přesné hodnoty vstupů 5-9 se zadávají přímo na dalším listu “Splatkovy_kalendar_se_vstupy”

List “Splatkovy_kalendar_se_vstupy” zobrazuje 5 sekcí: časové údaje, zbývá splátek, úrok , zvýšení úroku a detail splátky. Do zeleně označených sloupců lze zadat přesné hodnoty změn, které jsme povolili na listu “Vstupy1-9”.
Ve sloupci Zadání splátek můžeme zadat změnu doby splácení,
ve sloupci Zadání úroku můžeme zadat změnu úroku platnou od daného měsíce,
ve sloupci Navýšení úvěru můžeme zadat hodnotu navýšení úvěru od daného měsíce
ve sloupci Mimořádná splátka můžeme zadat hodnotu mimořádné splátky v daném měsíci
ve sloupci Zmrazit splácení můžete vložením hodnoty ANO v daném měsíci neplatit úmor řádné splátky, ale pouze úrok
Sekce detail splátky zobrazuje jednotlivé splátky, a to rozdělené na úrok a na úmor.

Chcete-li plnou verzi, kontaktujte nás na: kontakty . Rádi Vám ji bezplatně zašleme.