Evidenční systém

Aplikace umožnující správu evidence vybraných pracovních činností a jejich vazeb na dodavatele a jejich pracovníky.  Uživatel pracuje v prostředí programu MS Excel s novou kartou “Externisti”, která obsahuje specifické příkazy. Jedním z příkazů je otevření dialogu pro evidenci a zápis externích pracovníků. Na obrázku níže je tento dialog zobrazen.

Systém zobrazí nejenom vybraného dodavatele, jeho pracovníky, základní smluvní údaje a vzájemné vazby,  ale umožní i jejich editaci .  Veškeré údaje jsou ukládány do databáze MS Access.

externisti

Hlavní dialog evidenčního systému