Fakturační systém

Aplikace automatizuje zadávání údajů na faktury (údaje se vybírají z rozevíracích seznamů, což eliminuje chybovost a urychluje zadávání), jejich uložení, tisk a opravy. Systém pracuje v MS Excelu s programem vytvořeným ve VBA a využívá databáze MS Access. Mohou ho používat všichni uživatelé připojení k firemnímu Intranetu. Počet uživatelů není omezen, jste limitováni pouze počtem licencí MS Office.

Důležité vlastnosti systému:

  • Bez nutnosti instalovat nový SW – systém využívá program MS Excel
  • Automatické přiřazování čísel faktur a jejich kontrola
  • Jednoduché přidávání fakturačních údajů do databáze
  • Údaje se vybírají z rozevíracích seznamů -> bezchybnost a rychlost při zadávání
  • Fakturační údaje jsou okamžitě k dispozici všem uživatelům
  • Automatické vytvoření daňové rekapitulace
  • Automatické vložení měnového kurzu podle datumu a podpora cizích měn
  • Přehled všech vystavených faktur podle požadovaných kritérií
  • Možnost vystavit fakturu v cizím jazyce
  • Ukládání všech údajů do databáze a do tiskových sestav ve formátu PDF

Pro ovládání je využito vlastní karty příkazů “FAKTURACE” v programu Excel 2007/10.

Vlastní karta příkazů - Fakturace