Plánovací modul

Aplikace používá jako vstup tabulky výsledovky a rozvahy. Provádí výpočet peněžního toku s maximálním rozsahem položek a vypočítá požadované ukazatele finanční analýzy.

  • vstup – tabulky výsledovky a rozvahy
  • výstup – Cash Flow nepřímou metodou o maximálním rozsahu položek
  • výstup – ukazatele Finanční analýzy
  • výstup – grafy

Vytvářet takovéto aplikace není složité, rádi Vás to naučíme