Ukázková školení

Připravili jsme pro vás ukázková školení, která mají demonstrovat naší schopnost naučit Vaše pracovníky Excel opravdu používat. Tato školení poskytujeme dle vaší volby v rozsahu 4 až 5 hodin za zvýhodněnou cenu. Můžete si vybrat z následujících:

1. Vzorce a funkce obecně
Cílem tohoto školení je seznámit účastníky se základním posláním Excelu, t.j. že se jedná o tabulkový procesor, který umí provádět různé výpočty s daty v něm umístěnými. Dále pak naučit posluchače používat matematické vzorce a vestavěné funkce Excelu. Školení je určeno zejména začátečníkům, kteří již umí tvořit v Excelu různé tabulky zejména za pomoci formátovacích nástrojů, ale dosud nepoužívají nástroje pro výpočty dat v těchto tabulkách. Osnova:

  • Vzorce obecně
  • Matematické operátory
  • Odkazy na buňku nebo oblast buněk
  • Adresace – absolutní, relativní, smíšená
  • Názvy v souboru
  • Funkce obecně
  • Argumenty fukcí
  • Vybrané funkce – Suma, Když

 2. Vybrané funkce
Cílem tohoto školení je naučit účastníky ovládat nejčastěji používané vestavěné funkce Excelu. Školení je určeno pro pokročilejší uživatele, kteří již používají jednoduší výpočty pomocí jednoduchých vzorců a nástroje automatická suma. Osnova:

  • Suma
  • Součin
  • Abs
  • Když, A, Nebo
  • SVyhledat, VVyhledat
  • Countif, Sumif

3. Filtry, souhrny, kontingenční tabulky
Cílem tohoto školení je naučit posluchače používat základní databázové nástroje Excelu jako filtr, souhrn a kontingenční tabulka a dále poukázat na rozdíl mezi databázovým a analytickým zpracováním dat. Školení je určeno pokročilám uživatelům, kteří pracují z větším množstvím dat a potřebují se naučit pracovat s různými náhledy na tato data. Osnova:

  • Automatický filtr
  • Rozšířený filtr
  • Vlastní filtr
  • Funkce Subtotal
  • Souhrny
  • Kontingenční tabulka (KT) obecně
  • Řádková pole KT
  • Sloupcová pole KT
  • Datová pole KT
  • Stránková pole KT
  • Kontingenční graf

4. Analýza hypotéz (citlivostní analýza)
Cílem školení je naučit posluchače tvorbě modelových situací a prognóz, zejména v ekonomické oblasti. Školení je určeno vysoce pokročilým uživatelům. Zejména je vhodné pro pracovníky finančních úseků. Osnova:

  • Použití scénářů ke zvážení mnoha různých proměnných
  • Použití funkce Hledání řešení ke zjištění, jak získat požadovaný výsledek
  • Použití tabulek dat k zobrazení vlivu jedné nebo dvou proměnných na vzorec
  • Příprava prognóz a pokročilých obchodních modelů

5. Analytické myšlení při používání funkcí Excelu
Cílem tohoto školení je ukázka analytického myšlení při používání funkcí, která demonstruje na konkrétním finančním reportingu, jak použít analytických nástrojů v situacích, kde velká většina i vysoce pokročilých uživatelů používá nevhodně databázové nástroje (fitltry, souhrny, kontingenční tabulky). Školení je určeno vysoce pokročilým uživatelům. Zejména je vhodné pro pracovníky finančních úseků. Osnova:

  • Použití konzistentního vzorce pro nesourodou oblast
  • Použití funkce Sumif u vícenásobných kritérií
  • Součty vybraných období pomocí funkce Skalární součin
  • Použití funkce Svyhledat u nekorektních výstupů z ERP systému
  • Využití funkce Posun u finančních reportů
  • Využití textových funkcí u finančních reportů