Využití funkce SUBTOTAL

Funkce se používá pro práci s filtry a souhrny jako náhrada za některé funkce. SUBTOTAL zohledňuje filtrování a skrývání buněk. To je klíčové, protože jiné funkce při zapnutém filtru počítají i se skrytými buňkami.

Pokud budeme v tabulce, seznamu nebo datové oblasti filtrovat pak použijeme SUBTOTAL a v něm si zvolíme, jaký výpočet budeme provádět, zda SUMA, PRŮMĚR, POČET výskytů, MINIMUM/MAXIMUM apod.

Ukázka souhrnů:

This entry was posted in Jak na Office. Bookmark the permalink.