Splátkový kalendář 03

Aplikace MS Excel vytvořená pouze pomocí vestavěných nástrojů Excelu. Tento soubor má omezenou funkčnost. Ke stažení:

anuitni_splatkovy_kalendar_03_omz.xls

 

Chcete-li plnou verzi, kontaktujte nás na: kontakty . Rádi Vám ji bezplatně zašleme.

Kontrola hypotéky
Soubor zobrazuje anuitní splátkový kalendář (splácení používané zejména u hypoték a osobních půjček). Splátkový kalendář (list Anuita) zobrazuje jednotlivé splátky, a to rozdělené na úrok a na úmor. Poměr mezi úrokem a úmorem je zároveň uveden v procentech a je i graficky znázorněn u každé splátky. Dále je zde uveden graf ročních (rok splácení, nikoliv kalendářní rok) plateb úmoru a úroku (list Graf). Pouze takto zpracovaný splátkový kalendář Vám zobrazí veškeré aspekty anuitního splácení.

Platby úroku a úmoru

Zadávání vstupních dat:
Veškeré vstupní hodnoty zadáváme na listu Anuita. Hodnoty zadáváme pouze do zeleně podbarvených buněk. Všechny hodnoty, mimo výše úvěru, zadáváme pomocí rozevíracího seznamu v buňce.

  • Výše úvěru
  • Úroková míra (Celá procenta, Desetiny procent, Setiny procent)
  • Doba splatnosti (Roky, Měsíce)
  • První splátka (Měsíc, Rok)

V této aplikaci byly použity zejména následující nástroje Excelu:

  • Finanční funkce
  • Ověření dat
  • Podmíněný formát
  • Graf

Vytvářet takovéto aplikace není složité, rádi Vás to naučíme !